*
*
*

Welcome

PKF Cape Town

2019

BTW EN ANDER BELASTING KWESSIES

BTW EN ANDER BELASTING KWESSIES

23 Jul 2019

Geagte kliënt,

Die jaar is besig om tot ‘n einde te hardloop! Ons vier hierdie jaar ons 25ste bestaansjaar en ag dit ‘n voorreg om ‘n pad met elkeen van ons kliënte te kan stap. Ons het die afgelope jare ervaar dat belasting baie maal dit is waaroor kliënte die meeste vrae het, ons poog dus om relevante inligting in ons Nuusbrief deur te gee.  Ons begin hierdie Nuusbrief met ‘n BTW kwessie waaroor ons al verskeie kere geraadpleeg is:

Die Suid-Afrikaanse BTW sisteem is een waarna verwys word as ‘n “eindbestemming-gebaseerde sisteem”. Dit beteken dat BTW gehef word op verbruik wat binne die grense van Suid-Afrika plaasvind. Daar word dus BTW gehef op ingevoerde goedere en dienste en nie dié wat uitgevoer word nie. BTW word gehef teen ‘n Nulkoers in die gevalle waar BTW ondernemers goedere verskaf aan gebruikers buite die grense van Suid-Afrika.

Die vraag wat egter gereeld gevra word, is óf dienste gelewer aan nie-inwoners nie ook teen ‘n Nulkoers moet plaasvind nie.

Artikel 11(2)(l) dui aan dat dienste gelewer aan nie-inwoners wel teen ‘n Nulkoers gelewer moet word, behalwe in die volgende gevalle:

  • Dienste gelewer rakende eiendom of verbeteringe aangebring tot ‘n eiendom geleë in Suid-Afrika;
  • Dienste gelewer rakende roerende eiendom wat geleë is in Suid-Afrika, behalwe in die volgende gevalle:
    • Die roerende eiendom word uitgevoer na die nie-inwoner na die voltooiing van die diens gelewer in Suid-Afrika.
    • Die diens wat gelewer word, rakende hierdie tipe roerende eiendom, vorm deel van oorhoofse dienste gelewer aan ‘n BTW ondernemer.
  • Die diens word gelewer aan ‘n nie-inwoner wat tydens die lewering van die diens in Suid-Afrika is. 

Ten einde sekerheid te hê of dienste gelewer aan nie-inwoners teen ‘n Nulkoers gelewer mag word, moet al die bogenoemde punte oorweeg word. Indien enige een van die drie punte genoem van toepassing is, moet BTW op daardie spesifieke diens gehef word teen 15%.

Indien u enige belastingadvies benodig kontak gerus ons belastingspesialis Alexa Muller by [email protected] of 021 914 8880.

Vriendelike groete,

Minette


Get In Touch

For more information on how our services can help your business get in touch.

* *
*